Powiększamy zespół! Dołącz do nas i wspólnie twórzmy niepowtarzalne projekty z największymi influencerami w Polsce!

 

CZEGO OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenie w marketingu i mediach społecznościowych
 • Znajomość rynku influencer marketingu
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji
 • Kreatywność, otwartość i komunikatywność
 • Pozytywne nastawienie

 

CO BĘDZIE TWOIM ATUTEM:

 • Doświadczenie w kontakcie z gwiazdami lub influencerami
 • Umiejętność planowania kampanii marketingowych
 • Znajomość znaczących influencerów na Instagramie, Youtubie, TikToku

 

CO OFERUJEMY:

 • Możliwość pozyskania unikalnej wiedzy z zakresu planowania, realizowania kampanii z największymi polskimi influencerami i stosowania narzędzi marketingowych
 • Konkurencyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
 • Stabilną pracę w szybko rozwijającej się firmie
 • Dużą część naszej wielkiej pasji
 • Uśmiech i pełne wsparcie

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne. CV prześlij na adres hello@spotlightagency.pl i oczekuj szybkiego odzewu.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPOTLIGHT AGENCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa;
2. Kontakt – biuro@spotlightagency.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5. Inne przekazane przez Panią/Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody;
6. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę;
7. Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie;
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez 1 rok;
10. W razie zaistnienia ku temu przesłanek, ma Pani/Pan prawo do:
     a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     c. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     d. do usunięcia danych osobowych;
     e. do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody;
     f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.